• een instrument voor leraren

    een instrument voor leraren

De Leerstofplanner voor PO, VO en MBO

Met de Leerstofplanner ontwerp en registreer je eenvoudig doorlopende leerlijnen. Je kunt ervoor kiezen om een methode volgen, maar het is ook mogelijk om eigen combinaties van leerdoelen maken. Alle SLO-leerdoelen zijn al ingevoerd en daarnaast kun je eigen leerdoelen toevoegen. Aan de hand van deze leerdoelen kies je klassikale werkvormen en verbind je die met het digitale lesmateriaal, projecten en buitenschools leren. In het overzicht zie je in een oogopslag de beschikbare onderwijstijd en de validiteit van de toetsen. Leerstofplanner maakt onderwijzen makkelijk en is innovatief, gebruiksvriendelijk en praktisch.

Lessen

Je vertaalt leerdoelen naar lesactiviteiten en verwijst hierbij naar de methode of ander lesmateriaal. Daarnaast valideer je de lesactiviteiten met behulp van RTTI.

ELO

Je verbindt digitaal lesmateriaal op de Elektronische Leeromgeving (ELO) aan de leerdoelen die je geselecteerd hebt, aanvullend op de lessen. Je kunt herhaling, verdieping en verrijking aanbieden.

Projecten en buiten school

Je verbindt wat leerlingen in projecten en buiten school leren met de lessen en de ELO. Daarbij kunnen leerlingen gebruikmaken van het e-portfolio en bewijzen daarin wat zij geleerd hebben, waardoor hun vooruitgang makkelijk gemonitord kan worden.

De zekerheden van de Leerstofplanner

Met de Leerstofplanner plan je alle leeractiviteiten realistisch in binnen de beschikbare tijd.
De Leerstofplanner biedt altijd de meest actuele informatie over eindtermen en exameneenheden.
Met behulp van de Leerstofplanner controleer je eenvoudig en snel de validiteit van de toetsen.

De Leerstofplanner is ontwikkeld door e-Loo

E-Loo ontwikkelt digitale tools waarmee scholen hun onderwijsleerproces, leerlingbegeleiding en kwaliteitszorg kunnen verbeteren. De scholen die onze tools gebruiken vormen een leergemeenschap. Dit houdt in dat we van elkaar kunnen leren. Niet alleen voor de scholen is dit een doorlopend proces, maar ook wij leren dagelijks van onze opdrachtgevers. Dit is terug te zien aan onze producten: de Digitale Observatie tool (DOT), de Leerstofplanner PO VO MBO (LSP), de Enquête-tool (ET), de Ontwikkelings- en Beoordelings-tool (BOOT) en de Audit-tools (de Auto’s). Lees meer over ons op onze site.

© Copyright - e-Loo bv